Prawnik Lubliniec
24 listopada 2021

Adwokat, radca prawny, aplikant, mecenas, prawnik – kim oni wszyscy właściwie są?

W życiu wielu z nas przychodzi taka chwila, w której wskazane jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Możemy potrzebować pełnomocnika w sprawie rozwodowej, czy spadkowej, obrońcy w sprawie karnej, jak też porady prawnej np. w sprawie pracowniczej.

 

Stajemy wówczas przed dylematem, kogo wybrać – prawnika, adwokata, radcę prawnego, a może mecenasa? Co będzie lepsze – Kancelaria Adwokacka czy Kancelaria Radcy Prawnego?

 

W języku polskim używa się zamiennie pojęć: adwokat, prawnik, mecenas, co jest oczywiście mało precyzyjne, a wręcz czasami błędne. Do tego dochodzi jeszcze radca prawny i pojawia się kolejna wątpliwość – czym on się różni od adwokata? A może nie ma żadnej różnicy?

 

Wśród adwokatów i radców prawnych pytania te mogą wywoływać uśmiech na twarzy, jednak świadczą one o tym, jak ciężko potencjalnym klientom odnaleźć się w prawniczym świecie i znaleźć stosowną do swoich potrzeb pomoc prawną.

 

Wszystko wyjaśniam poniżej!

 

W pierwszej kolejności warto poznać drogę zdobywania wykształcenia prawniczego, aby tym samym lepiej zrozumieć cały proces edukacji i znaleźć odpowiedź na powyższe pytania.

 

Wykształcenie (studia prawnicze oraz aplikacja)

 

Studia prawnicze trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa. Dalej, każdy magister prawa może złożyć wniosek o odbycie wybranej przez siebie aplikacji – adwokackiej, radcowskiej, ale także komorniczej, notarialnej, sędziowskiej, czy prokuratorskiej. W tym celu musi zdać egzamin wstępny na daną aplikację. W przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej należy uzyskać minimum 100 punktów na 150 możliwych. Okres aplikacji jest różny, w zależności od dokonanego wyboru. Aplikacja adwokacka i radcowska trwa 3 lata. Taka osoba jest wtedy aplikantem adwokackim/radcowskim.

 

Podczas aplikacji aplikant adwokacki lub radcowski realizuje praktyki zawodowe (w sądzie i prokuraturze), uczestniczy w zajęciach szkoleniowych w Okręgowej Radzie Adwokackiej lub w Okręgowej Izbie Radców Prawnych oraz zdaje egzaminy wewnętrzne. Oprócz tego, pracuje w kancelarii (sporządza pisma, spotyka się z klientami, uczestniczy w rozprawach sądowych, bierze udział w czynnościach na policji, czy w prokuraturze).

 

Tytuł adwokata i radcy prawnego

 

Po odbyciu aplikacji adwokackiej bądź radcowskiej, aplikant przystępuje do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości raz w roku. Egzamin końcowy składa się z 5 części i trwa 4 dni. Po jego zdaniu i wpisie na odpowiednią listę, otrzymuje się tytuł radcy prawnego lub adwokata.

 

Oba te tytuły są równoważne, znajdują się pod ochroną prawną i uprawniają do reprezentowania w każdego rodzaju sprawach – cywilnych, karnych, rodzinnych, administracyjnych, itd. Na sali sądowej, radcowie prawni noszą togi z niebieskim żabotem, a adwokaci z zielonym 😊

 

Tytuł „Mecenas”

 

Tytuł „Panie Mecenasie/Pani Mecenas” nie jest tytułem zawodowym, a jedynie zwrotem grzecznościowym, stosowanym zarówno wobec adwokatów oraz radców prawnych, ale także w stosunku do aplikantów tych zawodów prawniczych.

 

Prawnik

 

Mianem prawnika można określić każdą osobę, która ukończyła studia prawnicze, a więc zdobyła teoretyczną wiedzę z zakresu prawa na wybranej przez siebie uczelni wyższej. Adwokat/radca prawny jest zatem prawnikiem. Ale nie każdy prawnik jest adwokatem, czy radcą prawnym.

 

Prawnik może udzielać porad prawnych, sporządzać pisma, ale nie posiada takich uprawnień jak adwokat i radca prawny, np. nie może reprezentować swoich klientów przed sądem jako profesjonalny pełnomocnik/obrońca.

 

Prawnik a adwokat/radca prawny

 

Kancelarie prowadzone przez prawników to z reguły kancelarie prawne, kancelarie doradztwa prawnego, kancelarie odszkodowawcze. Kancelarie prowadzone przez „tylko” prawników nie chronią klientów. Ich interesy mogą być zagrożone, bowiem prawnicy nie podlegają takim zasadom jak adwokaci, czy radcowie prawni. Adwokaci i radcowie podlegają odpowiedzialności materialnej i dyscyplinarnej za niewłaściwe wykonywanie zawodu.

 

Zarówno zawód radcy prawnego, jak i adwokata są zawodami zaufania publicznego.

 

Adwokaci i radcowie prawni mają obowiązek (nie dotyczy to prawnika):

 

- zachowania tajemnicy zawodowej;

- posiadania ubezpieczenia OC;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej;

- bycia członkiem samorządów zawodowych radców prawnych lub adwokatów;

- ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Różnice między radcą prawnym a adwokatem

 

Radca prawny, jako zawód zaczął się wykształcać dopiero w latach 60. XX wieku, kiedy to radcowie świadczyli usługi prawne dla przedsiębiorstw państwowych oraz banków.

Adwokaci natomiast działali już w okresie międzywojennym, reprezentując interesy swoich klientów przed sądami oraz urzędami.

 

W przeszłości radca prawny nie mógł występować np. w charakterze obrońcy w sprawach karnych lub karno-skarbowych. Było to zarezerwowane jedynie dla adwokata. Od dnia 1 lipca 2015 r. uprawnienia zawodowe adwokatów i radców prawnych zostały zrównane.

 

Podsumowanie

 

Z powyższego wynika, że osoba, która zdecyduje się skorzystać z usług kancelarii adwokackiej/kancelarii radcy prawnego zyskuje wymierne korzyści, ponieważ otrzymuje pomoc prawną od osoby z pełnym przygotowaniem zawodowym i kompletem uprawnień.

 

 

  O mnie 

Moją misją jest dążenie do tego, aby prawo służyło człowiekowi, a nie odwrotnie. Jestem przekonana, że wytrwałe i konsekwentne działanie jest krokiem w stronę osiągnięcia sukcesu. Świadczenie usług prawnych to moja praca, ale też i pasja. Dlatego nie brakuje mi energii do podejmowania nowych wyzwań i walki o prawa osób, które mi zaufały. Zależy mi na stworzeniu takiej atmosfery, gdzie każdy Klient będzie miał poczucie, że znalazł się w dobrych rękach. Od adwokata wymaga się często ludzkiego wsparcia i zrozumienia w trudnych życiowych sytuacjach. Jestem tego świadoma.

  Jestem tutaj  

  Kontakt ze mną 

Od poniedziałku do piątku:

7.30 - 15.30

 

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w innych godzinach, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

  Godziny otwarcia 

ul. Sądowa 1, 42-700 Lubliniec

  +48 694 678 446

  kontakt@adwokat-klimas.pl

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A.

74 1050 1155 1000 0092 8978 8367