- prawo budowlane;

- prawo obrotu nieruchomościami;

- pomoc społeczna;

- zawieszenie w czynnościach służbowych funkcjonariusza publicznego w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- inne.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię w sprawach administracyjnych:

Zajmuję się w szczególności sporządzaniem:

- odwołań od decyzji administracyjnych;

- wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej;

- wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego;

- zażaleń na postanowienia administracyjne;

- wniosków lub skarg kierowanych do organów administracji publicznej;

- skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzje administracyjne, postanowienia i uchwały organów samorządu terytorialnego;

- skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Z uwagi na szeroko pojęty zakres usług w ramach gałęzi prawa administracyjnego, poniżej znajdą Państwo katalog jedynie przykładowych spraw. Jeśli na poniższej liście brakuje usługi, którą jesteście Państwo zainteresowani, uprzejmie proszę o kontakt celem ustalenia, czy Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie, w jakim dana sprawa Państwa bezpośrednio dotyczy.

Moja pomoc z zakresu prawa administracyjnego obejmuje doradztwo prawne, reprezentację Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Prawo administracyjne należy do najbardziej rozbudowanych dziedzin prawa, a jego regulacje znajdują się w szeregu różnych ustaw. Ze względu na specyfikę zagadnień, które ulegają ciągłym zmianom na skutek licznych nowelizacji, stosowanie w praktyce tej gałęzi prawa wymaga dokładności i systematycznego śledzenia zmian ustawowych.

Prawo administracyjne

Porady prawne - Adwokat Lubliniec

Prawo administracyjne

Porady prawne - Adwokat Lubliniec

  O mnie 

Moją misją jest dążenie do tego, aby prawo służyło człowiekowi, a nie odwrotnie. Jestem przekonana, że wytrwałe i konsekwentne działanie jest krokiem w stronę osiągnięcia sukcesu. Świadczenie usług prawnych to moja praca, ale też i pasja. Dlatego nie brakuje mi energii do podejmowania nowych wyzwań i walki o prawa osób, które mi zaufały. Zależy mi na stworzeniu takiej atmosfery, gdzie każdy Klient będzie miał poczucie, że znalazł się w dobrych rękach. Od adwokata wymaga się często ludzkiego wsparcia i zrozumienia w trudnych życiowych sytuacjach. Jestem tego świadoma.

  Jestem tutaj  

  Kontakt ze mną 

Od poniedziałku do piątku:

7.30 - 15.30

 

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w innych godzinach, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

  Godziny otwarcia 

ul. Sądowa 1, 42-700 Lubliniec

  +48 694 678 446

  kontakt@adwokat-klimas.pl

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A.

74 1050 1155 1000 0092 8978 8367