Kancelaria pobiera wynagrodzenie z góry, tzn. w chwili przyjęcia zlecenia prowadzenia danej sprawy. Orientacyjną cenę można uzyskać po skierowaniu zapytania, opisując zwięźle stan faktyczny sprawy.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wprowadziłam możliwość zapłaty ustalonej kwoty pieniężnej w ratach. Liczba rat i okres spłaty ustalane są indywidualnie.

Wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (sporządzenie pisma przedsądowego, pozwu, wniosku, opinii prawnej, itp.) lub za zlecenie sprawy do prowadzenia (w postępowaniu sądowym/administracyjnym) ustalone zostaje w wysokości uzgodnionej indywidualnie z Klientem.

Wynagrodzenie za czynność lub sprawę

Cennik - Adwokat Lubliniec

Jednorazowe wynagrodzenie za udzieloną poradę prawną wynosi 300 zł brutto (do godziny).

Przez Kancelarię Adwokacką proponowane są następujące sposoby rozliczenia wynagrodzenia:

Porada prawna

Cennik

Cennik - Adwokat Lubliniec

Wynagrodzenie stanowi iloczyn czasu pracy poświęconego na czynność lub sprawę i stawki godzinowej ustalonej indywidualnie z Klientem. Ten sposób rozliczenia kierowany jest do podmiotów gospodarczych lub osób prywatnych, które sporadycznie korzystają z usług Kancelarii. Przy uzgadnianiu wysokości stawki godzinowej bierze się pod rozwagę stopień skomplikowania i rodzaj sprawy.

Wynagrodzenie godzinowe

Cennik - Adwokat Lubliniec

To rozliczenie, gdzie wynagrodzenie składa się z kwoty należnej za prowadzenie sprawy oraz premii, którą jest z góry wskazany procent od wartości sprawy w sytuacji jej wygrania, bądź osiągnięcia korzystnej dla Klienta ugody. Procent ten jest indywidualnie ustalany i odpowiednio wcześniej.

Premia od sukcesu (ang. success fee)

Cennik - Adwokat Lubliniec

Jest to stałe miesięczne wynagrodzenie za ustaloną w umowie z Klientem ilość godzin przeznaczonych przez Kancelarię na obsługę prawną podmiotu. Kierowane jest do przedsiębiorców posiadających stałe potrzeby w zakresie kompleksowej obsługi prawnej.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Cennik - Adwokat Lubliniec

  O mnie 

Moją misją jest dążenie do tego, aby prawo służyło człowiekowi, a nie odwrotnie. Jestem przekonana, że wytrwałe i konsekwentne działanie jest krokiem w stronę osiągnięcia sukcesu. Świadczenie usług prawnych to moja praca, ale też i pasja. Dlatego nie brakuje mi energii do podejmowania nowych wyzwań i walki o prawa osób, które mi zaufały. Zależy mi na stworzeniu takiej atmosfery, gdzie każdy Klient będzie miał poczucie, że znalazł się w dobrych rękach. Od adwokata wymaga się często ludzkiego wsparcia i zrozumienia w trudnych życiowych sytuacjach. Jestem tego świadoma.

  Jestem tutaj  

  Kontakt ze mną 

Od poniedziałku do piątku:

7.30 - 15.30

 

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w innych godzinach, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

  Godziny otwarcia 

ul. Sądowa 1, 42-700 Lubliniec

  +48 694 678 446

  kontakt@adwokat-klimas.pl

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A.

74 1050 1155 1000 0092 8978 8367