Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A.

74 1050 1155 1000 0092 8978 8367

ul. Sądowa 1, 42-700 Lubliniec

  +48 694 678 446

  kontakt@adwokat-klimas.pl

  Godziny otwarcia 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Od poniedziałku do piątku:

7.30 - 15.30

 

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w innych godzinach, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

  Kontakt ze mną 

  Jestem tutaj  

Moją misją jest dążenie do tego, aby prawo służyło człowiekowi, a nie odwrotnie. Jestem przekonana, że wytrwałe i konsekwentne działanie jest krokiem w stronę osiągnięcia sukcesu. Świadczenie usług prawnych to moja praca, ale też i pasja. Dlatego nie brakuje mi energii do podejmowania nowych wyzwań i walki o prawa osób, które mi zaufały. Zależy mi na stworzeniu takiej atmosfery, gdzie każdy Klient będzie miał poczucie, że znalazł się w dobrych rękach. Od adwokata wymaga się często ludzkiego wsparcia i zrozumienia w trudnych życiowych sytuacjach. Jestem tego świadoma.

  O mnie 

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, biorąc udział jako obrońca (pełnomocnik) w procesach sądowych. Reprezentuję mojego Klienta na wszystkich etapach postępowania karnego, tj. w postępowaniu przygotowawczym przed organem ścigania (policją, prokuraturą), w tym w postępowaniach aresztowych, w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu wykonawczym.

 

Osobom korzystającym z moich usług zapewniam obronę i ochronę ich interesów. Gwarantuję całkowitą opiekę prawną, pilnuję terminów składania stosownych pism i dokumentów, które stanowią niezbędne minimum do należytego reprezentowania spraw mojego Klienta.

 

W razie nagłej potrzeby, spotykam się z moim Klientem w dowolnym momencie, w tym przed pierwszym przesłuchaniem, aby udzielić mu niezbędnych informacji i skonsultować linię obrony. Przyczynia się to do rozwoju jego prawidłowej oraz terminowej ochrony w sprawie karnej.

Prawo karne

Celem postępowania przygotowawczego jest zebranie dowodów, które mają potwierdzić, czy doszło do popełnienia przestępstwa, oraz czy wypełnia ono znamiona czynu zabronionego. Organy ścigania dążą do wykrycia sprawców.

 

Adwokat zgłoszony przez podejrzanego, bądź jego rodzinę może swoim działaniem wpłynąć na dalsze losy postępowania. Podejrzany ma prawo być przesłuchiwany w obecności obrońcy. Obrońca z kolei ma uprawnienia do osobistego uczestnictwa w przesłuchaniach świadków (także biegłych sądowych), tzn. może zadawać pytania, pomagać swojemu Klientowi. Jego rola ściśle wiąże się z nadzorowaniem czynności podejmowanych przez organy ścigania.

To, w jaki sposób zakończy się sprawa karna, zależy w szerokiej mierze od podejrzanego (czy oskarżonego) i od adwokata, któremu Klient powierzy przedmiotową sprawę do prowadzenia. Im taka osoba szybciej skontaktuje się z adwokatem, tym istnieje większa szansa na uzyskanie pozytywnego wyniku sprawy.
 

Pomoc adwokata jest bardzo ważna, a znaczenie obrony jest nie do przecenienia. W szczególności pomogę wyeliminować możliwość obciążenia się złożonymi wyjaśnieniami. Nierzadko zdarza się, że Klient działa pod presją, niemniej jednak obecność adwokata pozwala mu poczuć się pewniej i swobodniej, bowiem ma on świadomość wsparcia w każdej chwili.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię w sprawach karnych:

- obrona podejrzanego/oskarżonego;

- reprezentacja osoby podejrzanej;

- reprezentacja pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego;

- zatrzymanie;

- tymczasowe aresztowanie;

- warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;

- odroczenie wykonania kary;

- dozór elektroniczny;

- inne.

Prawo Karne
Prawo karne

Prawo karne

Rola adwokata w postępowaniu karnym

Dlaczego uczestnictwo obrońcy jest tak istotne już na etapie postępowania przygotowawczego?

 ▬