Gratyfikacja urlopowa w wojsku 2022 r.
12 lipca 2022

Czy gratyfikacja urlopowa w wojsku będzie wyższa za rok 2022?

Właśnie rozpoczął się sezon urlopowy. W związku z tym wielu żołnierzy skorzysta z przysługujących im dodatkowych należności w postaci gratyfikacji urlopowej. Czy będzie ona wyższa niż w 2021 roku?

 

Komu należy się gratyfikacja urlopowa?

Gratyfikacja urlopowa przysługuje żołnierzowi raz w roku. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych gratyfikację wypłaca się na pisemny wniosek żołnierza.

 

Kiedy należy złożyć wniosek?

- 30 dni przed lub 14 dni po zakończeniu urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 5 dni roboczych;

- po przedstawieniu dowodu dokonania opłaty za odpłatną formę lub przedpłaty na odpłatną formę wypoczynku żołnierza, jego małżonka lub dziecka pozostającego na jego utrzymaniu;

- po wyznaczeniu lub skierowaniu żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa.

 

A co, jeśli niedawno przyjąłeś się do służby?

Żołnierzowi zawodowemu powołanemu do zawodowej służby wojskowej w trakcie roku kalendarzowego, gratyfikacja urlopowa za ten rok przysługuje, jeżeli pełnił służbę przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych. Oznacza to, że jeżeli zostałeś powołany do służby wojskowej przed dniem 1 lipca, to uzyskasz prawo do gratyfikacji urlopowej.

 

 

Na kogo mogę wziąć gratyfikację urlopową?

Przy ustalaniu wysokości gratyfikacji urlopowej uwzględnia się:

- żołnierza zawodowego,

- małżonka,

- dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego.

 

 

Byłeś na urlopie i nie złożyłeś wniosku?

Nie przejmuj się. Gratyfikacja urlopowa nie przepada. 😊

W przypadku, gdy żołnierz nie złożył wniosku w danym roku kalendarzowym, gratyfikację urlopową za ten rok wypłaca się do końca stycznia roku następnego. W takim przypadku należy do 14 stycznia złożyć pisemne oświadczenie o członkach rodziny w ostatnim dniu roku kalendarzowego.

 

Porada!

Idziesz na urlop w sezonie urlopowym, a pod koniec roku urodzi Ci się dziecko? Nie składaj wniosku o gratyfikację przed urlopem. Poczekaj do stycznia następnego roku. Będzie przysługiwało Ci prawo do gratyfikacji na nowonarodzonego potomka.

 

Jakie zmiany w 2022 roku?

Dobra wiadomość! To przede wszystkim wysokość gratyfikacji.

Gratyfikacja urlopowa na jedną osobę wynosi 35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że wraz z podwyżkami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. wzrosła wysokość gratyfikacji. Najniższa pensja w zeszłym roku wynosiła 4110 zł brutto. Po podwyżce 4560 zł brutto. W związku z tym gratyfikacja w 2022 r. wynosi 1596 zł brutto na każdą osobę. W 2021 r. było to 1438,50 zł.

 

 

Małżonkowie w służbie.

Twój małżonek jest żołnierzem zawodowym?

To właśnie Wy zyskacie najwięcej na zmianach w 2022 roku. 😉

W uchylonej ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2003 Nr 179, poz. 1750) istniał następujący zapis: „W razie zbiegu uprawnień do gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych pozostających w związku małżeńskim, przy ustalaniu wysokości gratyfikacji nie uwzględnia się małżonka, a dzieci pozostające na ich utrzymaniu uwzględnia się przy ustalaniu gratyfikacji tylko jednego z małżonków”. Oznaczało to, że żołnierz nie mógł wziąć gratyfikacji urlopowej na małżonka, który również był żołnierzem.

 

Nowa ustawa o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022, poz. 655) uchyla poprzedni akt prawny i wprowadza następujący zapis: „W przypadku zbiegu uprawnień do gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych posiadających wspólne dzieci gratyfikację na te dzieci uwzględnia się przy ustalaniu gratyfikacji tylko jednego z rodziców”. Przepis ten nie wskazuje na brak możliwości naliczenia gratyfikacji urlopowej na małżonka będącego żołnierzem zawodowym.

 

Poniżej przykład, który lepiej zobrazuje powyższą sytuację.

 

 

Stara ustawa:

Małżeństwo żołnierzy posiadających dwójkę dzieci:

Mąż wziął gratyfikację urlopową na siebie oraz dwójkę dzieci (3 normy)

Żona w tym przypadku mogła wziąć gratyfikację tylko na siebie (1 norma)

Podsumowanie:

4 członków rodziny

4 normy

 

 

Nowa ustawa:

Małżeństwo żołnierzy posiadających dwójkę dzieci:

Mąż może wziąć gratyfikację urlopową na siebie, żonę oraz dwójkę dzieci (4 normy)

Żona może wziąć gratyfikację na siebie i na męża (2 normy)

Podsumowanie:

4 członków rodziny

6 norm

 

Co z gratyfikacją na wspólne dzieci żołnierzy zawodowych?

W powyższych przykładach wskazałam, że to mąż wziął gratyfikację urlopową na dzieci. Oczywiście nie ma to różnicy, kto ją weźmie. Może ją wziąć też i żona. Jednak zgodnie z powyższym, uprawnienia na dzieci nie mogą się zbiegać. Oznacza to, że tylko jedna osoba może wziąć gratyfikację urlopową na wspólne dziecko. Dotyczy to również żołnierzy posiadających wspólne dzieci, ale nie będących w związku małżeńskim.

 

Życzę udanego wypoczynku! 😊

 

  O mnie 

Moją misją jest dążenie do tego, aby prawo służyło człowiekowi, a nie odwrotnie. Jestem przekonana, że wytrwałe i konsekwentne działanie jest krokiem w stronę osiągnięcia sukcesu. Świadczenie usług prawnych to moja praca, ale też i pasja. Dlatego nie brakuje mi energii do podejmowania nowych wyzwań i walki o prawa osób, które mi zaufały. Zależy mi na stworzeniu takiej atmosfery, gdzie każdy Klient będzie miał poczucie, że znalazł się w dobrych rękach. Od adwokata wymaga się często ludzkiego wsparcia i zrozumienia w trudnych życiowych sytuacjach. Jestem tego świadoma.

  Jestem tutaj  

  Kontakt ze mną 

Od poniedziałku do piątku:

7.30 - 15.30

 

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w innych godzinach, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

  Godziny otwarcia 

ul. Sądowa 1, 42-700 Lubliniec

  +48 694 678 446

  kontakt@adwokat-klimas.pl

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A.

74 1050 1155 1000 0092 8978 8367