Prawnik Lubliniec - Jazda po alkoholu
05 lipca 2022

Czy jazda pod wpływem alkoholu zawsze musi skończyć się skazaniem?

Jakiś czas temu zwrócił się do mnie o pomoc pewien Pan, który został zatrzymany przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu. Przyjęłam od razu sprawę do prowadzenia, która zakończyła się sukcesem – najkorzystniejszym dla niego wyrokiem, jaki można było uzyskać. Sąd Rejonowy warunkowo umorzył postępowanie. Orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, do kierowania którymi uprawnia prawo jazdy kat. B na okres 1 (jednego) roku oraz świadczenie pieniężne.

 

Chwilę później, w analogicznej sprawie, z porady prawnej w mojej Kancelarii skorzystała pewna Pani, która otrzymała wyrok nakazowy z Sądu I instancji. Wyrok oczywiście był skazujący. Sąd wymierzył wobec niej karę grzywny. Orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat oraz świadczenie pieniężne.

 

Jaka była różnica pomiędzy tymi osobami?

- Pan zgłosił się do adwokata jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem na policji (na etapie postępowania przygotowawczego);

- Pana reprezentował adwokat przed organem ścigania oraz przed sądem (obrońca był z nim obecny na przesłuchaniu przez funkcjonariusza policji, sporządził stosowny wniosek, a także reprezentował go na rozprawie);

 

- Pani zgłosiła się natomiast z prośbą o pomoc już (albo raczej dopiero) na etapie postępowania sądowego, występowała w sprawie bez adwokata (obrońcy).

 

Jaki z tego wniosek?

W sprawach dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu niezmiernie istotny jest jak najszybszy kontakt z adwokatem, który opracuje odpowiednią taktykę procesową oraz będzie reprezentował kierowcę przed prokuratorem, policją, a także przed właściwym sądem.

 

Jazda po alkoholu – ile to promili?

Jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu, Twój czyn może być rozpatrywany jako przestępstwo (art. 178a kodeksu karnego) albo wykroczenie (art. 87 kodeksu wykroczeń). To, jak zostanie zakwalifikowane Twoje zachowanie, zależy od stężenia alkoholu we krwi (promile) albo w wydychanym powietrzu.

 

Stanem po użyciu alkoholu (wykroczenie) jest sytuacja, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Natomiast o stanie nietrzeźwości (przestępstwo) można mówić w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

 

(Skupię się poniżej głównie na czynie zabronionym zakwalifikowanym jako przestępstwo na podstawie przepisów kodeksu karnego, ponieważ z tym najczęściej podejrzani trafiają do adwokata).

 

Jaka kara za jazdę po alkoholu?

Co do zasady, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi:

- kara grzywny;

- kara ograniczenia wolności;

- albo kara pozbawienia wolności do lat 2 (dwóch).

 

Oczywiście największym zagrożeniem dla kierowców jest również:

- zakaz prowadzenia pojazdów. Aktualnie stosowanym środkiem karnym w przypadku tych przestępstw jest 3-letni (albo znacznie dłuższy) zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;

- umieszczenie informacji o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym.

 

Jak się bronić?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że postępowanie karne za jazdę w stanie nietrzeźwości może zakończyć się jego warunkowym umorzeniem! Osoba zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu nie posiada wiedzy na ten temat. Organy ścigania praktycznie w ogóle nie proponują takiego rozwiązania z własnej inicjatywy.

 

Warunkowe umorzenie postępowania oznacza jedyny sposób zakończenia postępowania karnego, bez odbywania kary, pomimo bezspornej winy sprawcy.

 

Warunkowe umorzenie postępowania jest korzystne, ponieważ nie dochodzi wtedy do skazania. Oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu jest nadal osobą niekaraną. Wobec oskarżonego stosowany jest jedynie okres próby, który wynosi od jednego roku do trzech lat i rozpoczyna swój bieg wraz z momentem uprawomocnienia się wyroku sądowego.

 

Co z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku warunkowego umorzenia postępowania?

- dla zatrzymanych za jazdę po alkoholu, warunkowe umorzenie postępowania jest niebywałą szansą na uzyskanie krótszego zakazu prowadzenia pojazdów – nie na 3 lata (jak w sytuacji normalnego skazania);

- można zatem wywalczyć zakaz prowadzenia pojazdów nawet na okres tylko 1 (jednego) roku.

 

Jakie są szanse?

O warunkowe umorzenie postępowania może ubiegać się osoba niekarana uprzednio za przestępstwo umyślne. Jeśli organy ścigania nie wyrażą zgody na zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania, zawsze może dokonać tego Sąd Rejonowy, przed którym zawiśnie dana sprawa. Sąd I instancji rozpatruje wówczas całą sytuację życiową oskarżonego.

 

Rada adwokata

W momencie gdy zostaniesz zatrzymany za jazdę w stanie nietrzeźwości najwłaściwszą decyzją jest skorzystanie z prawa do odmowy składania wyjaśnień oraz zapoznanie się ze swoimi uprawnieniami. Jednym z nich jest prawo do adwokata.

 

Warto nadmienić, że podejmowanie nagłych decyzji, zwłaszcza w zakresie propozycji dobrowolnego poddania się karze, często błędnie odbierane przez kierowcę jako złagodzenie kary, nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego też pomoc obrońcy jest tym bardziej konieczna. Organy ścigania często proponują tzw. skazanie bez rozprawy (art. 335 k.p.k.). Kara zaproponowana przez policję może być niewspółmiernie surowa względem popełnionego czynu, dlatego wcześniej warto zasięgnąć rady specjalisty.

 

 

 

  O mnie 

Moją misją jest dążenie do tego, aby prawo służyło człowiekowi, a nie odwrotnie. Jestem przekonana, że wytrwałe i konsekwentne działanie jest krokiem w stronę osiągnięcia sukcesu. Świadczenie usług prawnych to moja praca, ale też i pasja. Dlatego nie brakuje mi energii do podejmowania nowych wyzwań i walki o prawa osób, które mi zaufały. Zależy mi na stworzeniu takiej atmosfery, gdzie każdy Klient będzie miał poczucie, że znalazł się w dobrych rękach. Od adwokata wymaga się często ludzkiego wsparcia i zrozumienia w trudnych życiowych sytuacjach. Jestem tego świadoma.

  Jestem tutaj  

  Kontakt ze mną 

Od poniedziałku do piątku:

7.30 - 15.30

 

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w innych godzinach, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

  Godziny otwarcia 

ul. Sądowa 1, 42-700 Lubliniec

  +48 694 678 446

  kontakt@adwokat-klimas.pl

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A.

74 1050 1155 1000 0092 8978 8367