Kontakty z dziećmi - Adwokat Śląsk
13 października 2022

Co dla dziecka oznaczają spotkania 
z drugim rodzicem?
Sądowe uregulowanie kontaktów 
z dzieckiem po rozstaniu.

Dziecko kocha zarówno mamę, jak i tatę – to są dla niego najważniejsze osoby na świecie.

To, że oceniasz swojego byłego partnera/partnerkę negatywnie, nie oznacza, że dziecko powinno w nim/niej widzieć złego rodzica.

 

Fundamentalne zasady po rozpadzie związku:

- oddziel swoje uczucia od uczuć i potrzeb dziecka;

- nie przenoś swojej niechęci i gniewu do drugiego rodzica na dziecko;

- nie zawieraj z dzieckiem sojuszu w walce z byłym partnerem/partnerką;

- nie proś dziecka, aby przekazywało informacje drugiemu rodzicowi, gdy sami ze sobą nie rozmawiacie (np. powiedz tacie, żeby kupił Ci nową kurtkę, bo nie płaci alimentów);

- nie traktuj dziecka jako przedmiotu służącego do wywierania presji na drugim rodzicu (np. jeśli tata nie zgodzi się na zmianę terminu spotkań, to nie pojedziemy na wycieczkę).

 

Dzieci nie chcą brać udziału w podejmowaniu decyzji, z kim chcą zostać. Potrzebują miłości i obecności obojga rodziców oraz akceptacji swoich relacji z drugim rodzicem.

Obarczanie niemożliwymi do dokonania wyborami, np. z kim i gdzie dziecko chce zamieszkać, czy chce nocować u mamy/taty, powoduje naruszenie lojalności wobec obojga rodziców i stawia go w tzw. „konflikcie lojalności”. Takie wybory mogą być interpretowane przez dziecko jako wybór pomiędzy mamą a tatą.

 

Zatem tak ważne jest wypracowanie wspólnych zasad i reguł dotyczących opieki i wychowania małoletnich. Niemniej istotna jest umiejętność podejmowania kompromisowych decyzji dotyczących dziecka.

 

Pomocny może się okazać szczegółowy harmonogram spotkań i odwiedzin dziecka, uwzględniający święta, uroczystości, wakacje, ferie zimowe, inne specjalne okazje (np. urodziny).

 

1. Komu przysługuje prawo do uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Ustalenia kontaktów z dzieckiem może domagać się każdy rodzic, niezależnie od tego, czy pozostawał z drugim rodzicem w związku małżeńskim, czy też nie. Prawo do uregulowania kontaktów z dzieckiem przysługuje niezależnie od władzy rodzicielskiej. W praktyce oznacza to, że prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje również rodzicom całkowicie pozbawionym władzy rodzicielskiej, jak i tym, którym władza rodzicielska została ograniczona.

 

2. W jakim postępowaniu należy rozstrzygnąć kwestię uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Rodzice, którzy pozostawali w związku małżeńskim, powinni to rozstrzygnąć w sprawie rozwodowej (w postępowaniu procesowym), podając propozycję formy uregulowania kontaktów z dzieckiem. W sytuacji zaś, w której rodzice nie pozostawali w związku małżeńskim, powinni wystąpić do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem (w postępowaniu nieprocesowym).

 

3. Jakie są sposoby realizacji kontaktów z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem mogą być wykonywane poprzez osobiste spotkania w miejscu zamieszkania dziecka w obecności drugiego rodzica lub bez jego obecności, prawo zabierania dziecka poza miejsce jego zamieszkania (z prawem do noclegu), prawo zabierania dziecka na dłuższy okres poza miejsce zamieszkania, np. na wakacje, ferie zimowe.

 

Inną formą uregulowania kontaktów jest korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość (np. kontakt telefoniczny).

 

Należy zastanowić się nie tylko nad sposobem realizowania kontaktów z dzieckiem, ale również nad jego wymiarem. Warto wskazać sądowi ramy godzinowe i dni tygodnia, w których mają odbywać się spotkania lub rozmowy, np.:

- w pierwszy i trzeci weekend miesiąca, począwszy od piątku od godz. 1500 do niedzieli do godz. 1800;

- w każdą środę miesiąca od godz. 1600 do godz. 1900;

- w latach parzystych (np. 2022) Święta Wielkanocne u matki, a Święta Bożego Narodzenia u ojca;

- w latach nieparzystych (np. 2023) Święta Wielkanocne u ojca, a Święta Bożego Narodzenia u matki;

- dwa pierwsze tygodnie wakacji w miesiącu lipcu oraz dwa ostatnie tygodnie wakacji w miesiącu sierpniu u ojca;

- pierwszy tydzień ferii zimowych u matki, a drugi tydzień ferii zimowych u ojca;

 

(oczywiście lepiej jest, aby wymienione terminy spotkań dokładniej rozpisać – np. w Święta Wielkanocne, począwszy od Wielkiej Soboty od godz. 1200 do Poniedziałku Wielkanocnego do godz. 1600 lub w Święta Bożego Narodzenia, począwszy od Wigilii od godz. 1600 do drugiego dnia Świąt do godz. 1700).

 

Wyżej wskazane propozycje umożliwiają rodzicom dziecka uzyskanie konsensusu.

 

4. Jaki sąd orzeka w sprawie o kontakty?

Sprawami o uregulowanie kontaktów zajmuje się co do zasady Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich, w którego okręgu dziecko posiada miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu (w przypadku rozstrzygania kwestii ustalenia kontaktów z małoletnim dzieckiem w sprawie o rozwód – Sąd Okręgowy Wydział Cywilny).

 

5. Czym jest zabezpieczenie kontaktów rodzica z dzieckiem?

Jak wiadomo, postępowania sądowe czasami są długotrwałe i czasochłonne. Aby nie mieć poczucia „zawieszenia w próżni”, to we właściwym wniosku o ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem można zawrzeć dodatkowy wniosek o zabezpieczenie na czas trwania postępowania. Uwzględnienie tego wniosku przez sąd pozwoli na wykonywanie kontaktów w zawnioskowany sposób do czasu prawomocnego zakończenia sprawy.

 

6. Ile kosztuje sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem wymaga uiszczenia opłaty stałej w wysokości 100 zł, którą należy uiścić na rachunek bankowy sądu właściwego do rozpoznania przedmiotowej sprawy.

(UWAGA! W przypadku uregulowania kontaktów w sprawie o rozwód nie uiszcza się dodatkowej opłaty sądowej).

 

7. Czy można w jakiś sposób egzekwować realizację kontaktów rodzica z dzieckiem?

Odpowiedź jest krótka i brzmi ona – tak, można. W razie niewykonania, bez wcześniejszego usprawiedliwienia, nałożonego obowiązku zgodnie z orzeczeniem sądowym, sąd może zagrozić i nałożyć na rodzica obowiązek zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Kara finansowa odnosi się zarówno do niewykonania, ale też i do niewłaściwego wykonania obowiązków przez rodzica uprawnionego do kontaktów z dzieckiem.

 

Pomagam dzieciom i rodzicom przejść przez proces rozstania.

Odpowiem na Twoje pytania, doradzę, na jaką pomoc możesz liczyć.

Jestem w potrzebie do Twojej dyspozycji.

 

  O mnie 

Moją misją jest dążenie do tego, aby prawo służyło człowiekowi, a nie odwrotnie. Jestem przekonana, że wytrwałe i konsekwentne działanie jest krokiem w stronę osiągnięcia sukcesu. Świadczenie usług prawnych to moja praca, ale też i pasja. Dlatego nie brakuje mi energii do podejmowania nowych wyzwań i walki o prawa osób, które mi zaufały. Zależy mi na stworzeniu takiej atmosfery, gdzie każdy Klient będzie miał poczucie, że znalazł się w dobrych rękach. Od adwokata wymaga się często ludzkiego wsparcia i zrozumienia w trudnych życiowych sytuacjach. Jestem tego świadoma.

  Jestem tutaj  

  Kontakt ze mną 

Od poniedziałku do piątku:

7.30 - 15.30

 

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w innych godzinach, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

  Godziny otwarcia 

ul. Sądowa 1, 42-700 Lubliniec

  +48 694 678 446

  kontakt@adwokat-klimas.pl

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A.

74 1050 1155 1000 0092 8978 8367