Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
06 sierpnia 2023

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka – jak to zrobić? Jakie zmiany nas czekają w przepisach prawnych?

1. Jak dziedziczy spadkobierca?

W momencie śmierci spadkodawcy dochodzi do otwarcia spadku. To oznacza, że spadkobiercy wstępują w prawa i obowiązki zmarłego. Z reguły nabycie spadku następuje z mocy samego prawa, jednak prawa do spadku muszą zostać niejako potwierdzone. W tym celu przeprowadza się stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu sądowym lub sporządza się akt poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem. Spadkobierca ma dwie możliwości – albo przyjąć spadek wprost, czyli ze wszystkimi aktywami i zobowiązaniami, albo też z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości wartości spadku. Małoletni dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a więc jego odpowiedzialność ogranicza się jedynie do majątku spadkowego. Nie oznacza to jednak, że rodzic nie może domagać się tego, aby odrzucić spadek imieniem małoletniego, ponieważ nawet, gdy odpowiedzialność spadkowa dziecka jest ograniczona, to i tak będzie ono musiało uczestniczyć w postępowaniach wytaczanych przez wierzycieli spadkodawcy.

 

2. Jak uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe?

Spadkobiercy nie zawsze chcą dziedziczyć spadek. Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie majątku, tylko długi. Odrzucając spadek lub zrzekając się dziedziczenia spadkobiercy mogą uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe. Różnica polega na tym, że odrzucenie spadku następuje po śmierci spadkodawcy, a zrzeczenie się dziedziczenia po zawarciu umowy ze spadkodawcą (za jego życia), której treścią jest zrzeczenie się praw do spadku.

 

3. Co się stanie, gdy spadkobierca odrzuci spadek?

Wówczas spadkobierca zostaje wyłączony od dziedziczenia. Traktuje się go tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

 

4. Na kogo przechodzi wtedy spadek zmarłego?

Udział spadkowy, który przypadałby spadkobiercy, przypada teraz jego dzieciom w częściach równych. Odrzucenie spadku przez rodzica nie powoduje jednocześnie odrzucenia spadku przez dziecko!

 

5. Jakie zmiany niesie za sobą nowelizacja przepisów prawnych?

Dotychczas, w przypadku małoletnich dzieci, procedura odrzucenia spadku zaliczana do czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, wymagała uzyskania zgody sądu opiekuńczego na jej dokonanie. Bez tego, odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, nie wywierało skutków prawnych. Było to uzasadnione tym, że nabycie spadku jest co do zasady czynnością przysparzającą, a zatem majątek dziecka w wyniku spadkobrania powinien paradoksalnie się zwiększyć. Natomiast rodzic nie powinien ingerować w działania, które prowadzą do pomniejszenia majątku dziecka. W tym celu należało najpierw złożyć do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, a dopiero po jej uzyskaniu odrzucić spadek w imieniu swojego dziecka przed Sądem Rejonowym Wydział Cywilny.

 

Teraz będzie tak, że rodzice, którzy odrzucili w swoim imieniu niekorzystny spadek, mogą to również uczynić w imieniu swoich małoletnich dzieci – bez udzielenia im przez sąd rodzinny na to zgody. Zgoda sądu będzie wymagana tylko w przypadku konfliktu interesu, tj. gdy np. dziecko zostanie powołane do spadku obok rodzica. Wnioski o zgodę na odrzucenie spadku będą składane od razu do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny, czyli do tzw. sądu spadku.

 

6. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Potrzebny będzie odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego, dokument potwierdzający odrzucenie spadku przez dorosłego spadkobiercę (np. orzeczenie sądu lub akt notarialny – protokół przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku) oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku.

 

7. Jaki jest termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku?

Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi sześć miesięcy od chwili, gdy spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku. Stąd też wynika, że dla poszczególnych spadkobierców ten termin może się kończyć w różnym czasie. Termin na odrzucenie spadku w imieniu dziecka również wynosi sześć miesięcy. Jednakże jego bieg rozpoczyna się od dnia, gdy rodzice małoletniego (lub jeden z nich) odrzucili spadek we własnym imieniu.

 

8. Ile kosztuje odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka?

W przypadku sądowego odrzucenia spadku opłata wynosi 100 zł.

  O mnie 

Moją misją jest dążenie do tego, aby prawo służyło człowiekowi, a nie odwrotnie. Jestem przekonana, że wytrwałe i konsekwentne działanie jest krokiem w stronę osiągnięcia sukcesu. Świadczenie usług prawnych to moja praca, ale też i pasja. Dlatego nie brakuje mi energii do podejmowania nowych wyzwań i walki o prawa osób, które mi zaufały. Zależy mi na stworzeniu takiej atmosfery, gdzie każdy Klient będzie miał poczucie, że znalazł się w dobrych rękach. Od adwokata wymaga się często ludzkiego wsparcia i zrozumienia w trudnych życiowych sytuacjach. Jestem tego świadoma.

  Jestem tutaj  

  Kontakt ze mną 

Od poniedziałku do piątku:

7.30 - 15.30

 

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w innych godzinach, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

  Godziny otwarcia 

ul. Sądowa 1, 42-700 Lubliniec

  +48 694 678 446

  kontakt@adwokat-klimas.pl

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A.

74 1050 1155 1000 0092 8978 8367