Oskarżyciel posiłkowy
30 lipca 2022

Kim jest oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu karnym?

Mało kto wie, adwokat w postępowaniu karnym może występować jako obrońca podejrzanego/oskarżonego, ale także jako pełnomocnik pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego.

 

W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw występuję przeciwko oskarżonemu po stronie oskarżenia – jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych (obok prokuratora).

 

Poniżej linki do materiałów medialnych dokumentujących tę sprawę:

 

https://lubliniec.naszemiasto.pl/22-latek-z-lisowa-podpalil-min-stolarnie-pasnik-dla/ar/c1-8716603

 

https://katowice.tvp.pl/57059204/lisow-sprawca-serii-podpalen-w-rekach-policji

 

Słowniczek:

a) podejrzany – osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego (z reguły przed organami ścigania na etapie postępowania przygotowawczego);

b) oskarżony – osoba, przeciwko której skierowano akt oskarżenia do sądu (na etapie postępowania sądowego);

c) pokrzywdzony – osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo (na etapie postępowania przygotowawczego przed policją lub prokuraturą);

d) oskarżyciel posiłkowy – pokrzywdzony, który złożył do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wniosek, że będzie działał w sprawie w charakterze oskarżyciela.

 

Adwokat jako obrońca w procesie karnym

 

- oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć;

- ustanowienie obrońcy jest możliwe w ramach postępowania przygotowawczego, czyli tego, które poprzedza wniesienie do sądu aktu oskarżenia (na tym etapie dana osoba występuje jeszcze w roli podejrzanego);

- obrońcą może być m.in. osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury, czyli adwokat;

- podstawowym celem jest dążenie do uniewinnienia oskarżonego albo do wymierzenia kary w możliwie najniższym dla niego wymiarze;

- obrońca jest ustanawiany poprzez udzielenie upoważnienia do obrony w konkretnej sprawie (następuje to zazwyczaj poprzez podpisanie odpowiedniego dokumentu).

 

Kiedy ustanowienie obrońcy w procesie karnym jest obligatoryjne?


Oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:

 

- nie ukończył 18 lat;

- jest głuchy, niemy, niewidomy;

- zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona,

- zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny.

 

W pozostałych przypadkach udział obrońcy w postępowaniu karnym jest dobrowolny.

 

Adwokat jako pełnomocnik pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

 

- pokrzywdzony w ramach postępowania przygotowawczego (przed organami ścigania) może działać przez pełnomocnika (adwokata);

- pełnomocnik może uczestniczyć w przeprowadzanych czynnościach dowodowych, składać wnioski dowodowe, przeglądać akta sprawy.

 

Adwokat jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego przed sądem

 

- zakończenie postępowania przygotowawczego umożliwia pokrzywdzonemu działanie w toku postępowania sądowego w charakterze oskarżyciela posiłkowego;

- oskarżyciel posiłkowy wraz ze swoim pełnomocnikiem (adwokatem) występuje po stronie oskarżenia (obok oskarżyciela publicznego, czyli prokuratora);

- pełnomocnik może składać pisma, zadawać pytania świadkom, odwołać się od niekorzystnego wyroku;

- na zakończenie przewodu sądowego pełnomocnik może zaprezentować swoje stanowisko i domagać się określonego rodzaju kary dla oskarżonego.

 

Warto więc zadbać o swoje prawa i interesy!

  O mnie 

Moją misją jest dążenie do tego, aby prawo służyło człowiekowi, a nie odwrotnie. Jestem przekonana, że wytrwałe i konsekwentne działanie jest krokiem w stronę osiągnięcia sukcesu. Świadczenie usług prawnych to moja praca, ale też i pasja. Dlatego nie brakuje mi energii do podejmowania nowych wyzwań i walki o prawa osób, które mi zaufały. Zależy mi na stworzeniu takiej atmosfery, gdzie każdy Klient będzie miał poczucie, że znalazł się w dobrych rękach. Od adwokata wymaga się często ludzkiego wsparcia i zrozumienia w trudnych życiowych sytuacjach. Jestem tego świadoma.

  Jestem tutaj  

  Kontakt ze mną 

Od poniedziałku do piątku:

7.30 - 15.30

 

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w innych godzinach, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

  Godziny otwarcia 

ul. Sądowa 1, 42-700 Lubliniec

  +48 694 678 446

  kontakt@adwokat-klimas.pl

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A.

74 1050 1155 1000 0092 8978 8367