Rozwody, alimenty, prawnik, adwokat, Lubliniec
19 stycznia 2022

Chcę wziąć rozwód. Od czego powinienem zacząć?

W Polsce z roku na rok jest coraz więcej rozwodów. W pierwszym półroczu 2021 roku do sądów okręgowych w całym kraju wpłynęło 38,7 tysięcy spraw o rozwód w pierwszej instancji. Decyzja o rozwodzie może okazać się trudnym wyborem, dlatego już na samym etapie „myślenia” o nim warto porozmawiać z adwokatem. Podobnie tak jak nie ma identycznych osób, nie ma też takich samych małżeństw i rozwodów.

 

Podczas porady prawnej dotyczącej rozwodu i kwestii z nim związanych (np. alimenty, władza rodzicielska, kontakty z małoletnim dzieckiem) możesz dowiedzieć się o prawach i obowiązkach małżonka oraz o wadach i zaletach podejmowanych przez Ciebie decyzji.

 

Dopiero po całościowej analizie indywidualnej sprawy, można doradzić Klientowi oraz wskazać mu korzystne dla niego rozwiązanie.

 

Jaką rolę pełni adwokat w sprawie o rozwód?

 

Zadaniem adwokata, który reprezentuje konkretnego małżonka jest wykazanie, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego oraz, jeżeli strony nie zgadzają się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie – wykazanie z winy którego małżonka nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Nie bez powodu, ciągle wskazuję na te dwa przymioty, tj. „trwały” i „zupełny”.

 

Co oznacza „trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego”?

 

W polskim porządku prawnym przyjęło się, że występują trzy więzi związku małżeńskiego, a mianowicie:

 

- emocjonalna (uczuciowa),

- fizyczna (pożycie małżeńskie),

- gospodarcza (ekonomiczna).

 

W sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nie istnieje już żadna z tych więzi, to rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter zupełny. Wobec tego, rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, gdy małżonkowie się nie kochają, nie współżyją ze sobą oraz nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

 

O trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego mówimy, gdy nastąpiły bardziej złożone i głębokie przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego. Zwraca się również uwagę na czas, który upłynął od ustania pomiędzy małżonkami ww. więzi.

 

Dla przykładu:

 

Jeżeli wyprowadziłeś się od swojej żony pół miesiąca temu, a do tej pory prowadziliście wspólne gospodarstwo domowe i łączyła was więź fizyczna, to w takim wypadku rozkład pożycia małżeńskiego nie jest jeszcze trwały i Sąd właściwy do rozpoznania sprawy może oddalić Twoje powództwo.

 

W jaki sposób może nastąpić rozwód?

 

Rozwód może nastąpić wyłącznie wyrokiem sądu okręgowego – jest to tzw. rozwód cywilny.

 

Na co zwrócić uwagę, aby szybko się rozwieść?

 

Należycie sformułowany pozew rozwodowy, który zawiera wszystkie wymagane cechy pisma procesowego i załączniki, jest podstawą sprawnego postępowania. Poprawnie napisany pozew o rozwód pozwoli uniknąć błędów formalnych i wzywania do ich uzupełnienia, co z pewnością niepotrzebnie wydłużyłoby czas postępowania.

 

Aby uniknąć długotrwałego procesu, małżonkowie powinni przede wszystkim zgodnie żądać rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód. Problem może pojawić się w momencie, kiedy jedna ze stron chce się rozwieść, a druga nie. W celu nieprzedłużania postępowania rozwodowego, małżonkowie powinni (oczywiście w miarę możliwości) zrezygnować z dochodzenia winy.

 

Jeżeli małżonkowie będą zgodni co do rozwodu i będzie to rozwód bez orzekania o winie stron, to orzeczenie może zostać wydane na pierwszej rozprawie.

 

Kiedy postępowanie sądowe może się wydłużyć?

 

Nierzadko sprawy rozwodowe, w których małżonkowie dochodzą ustalenia winy, trwają przez lata. Małżonkowie starają się udowodnić, że to właśnie ta druga strona jest winna rozpadu ich małżeństwa. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie trudniej jest cokolwiek przewidzieć, ponieważ są to sprawy dynamiczne i obciążające emocjonalnie.

 

O co zapytają Cię na rozprawie rozwodowej?

 

Oprócz sędziego przewodniczącego i ławników, pytania mogą Ci zadawać adwokaci, radcowie prawni oraz sama strona, czyli małżonek.

 

Ciężko doprecyzować katalog wszystkich pytań, bo nie da się przewidzieć taktyki procesowej drugiej strony. Niemniej jednak, najczęściej zadawane pytania na rozprawie, to:

 

 • Kiedy został zawarty związek małżeński?

 • W jaki sposób doszło do rozpadu małżeństwa?

 • O co kłócili się małżonkowie?

 • Kto ponosi winę za rozpad małżeństwa?

 • Czy małżonkowie widzą możliwość pojednania się?

 • Czy małżonkowie podjęli próby ratowania swojego małżeństwa?

 • Kiedy nastąpiło zerwanie więzi emocjonalnej, fizycznej, gospodarczej?

 • Jak układało się pożycie małżeńskie małżonków?

 • Kiedy małżonkowie ostatni raz ze sobą współżyli?

 • Jak małżonkowie dzielili się obowiązkami domowymi?

 • Do kiedy małżonkowie się „dogadywali”?

 • Kiedy pojawiły się pierwsze problemy?

 • Jakie to były problemy?

 • W jaki sposób małżonkowie starali się uniknąć konfliktów?

 • Czy małżonkowie próbowali rozwiązywać problemy wspólnymi siłami?

 • Jakie były relacje między małżonkami?

 • Czy małżonkowie mieszkają obecnie razem, czy osobno?

 • Czy kocha Pani swojego męża/czy kocha Pan swoją żonę?

 • inne.

 

Kiedy możesz nie dostać rozwodu?

 

- jeśli z tej przyczyny miałoby ucierpieć dobro Waszych wspólnych małoletnich dzieci;

- jeżeli byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. na skutek ciężkiej choroby jednego z małżonków, ten drugi zdecydowałby się na rozwiązanie małżeństwa, ponieważ nie miałby ochoty zajmować się współmałżonkiem);

- jeżeli rozwodu chce małżonek wyłącznie winny (gdy jednak Sąd nabierze przekonania, że sprzeciw małżonka niewinnego podyktowany jest np. chęcią zemsty, wówczas orzeczenie rozwodu będzie możliwe).

 

UWAGA!

Powyżej zostały omówione kwestie w klasycznej sprawie o rozwód. Nieco inaczej, aczkolwiek podobnie, może wyglądać postępowanie, jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci.

 

Jakie rozstrzygnięcia zawiera/może zawierać wyrok rozwodowy?

 

- orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód;

- orzeczenie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego;

- rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem;

- rozstrzygnięcie o kontaktach rodziców z małoletnim dzieckiem;

- rozstrzygnięcie o alimentach na rzecz wspólnych dzieci małżonków;

- rozstrzygnięcie o alimentach na rzecz byłego małżonka po rozwodzie;

- rozstrzygnięcie o wspólnym mieszkaniu małżonków;

- rozstrzygnięcie o eksmisji jednego małżonka z mieszkania;

- rozstrzygnięcie o podziale majątku wspólnego małżonków (w praktyce jest to odrębne postępowanie sądowe);

- rozstrzygnięcie o kosztach postępowania rozwodowego.

 

Masz jakieś wątpliwości? Śmiało możesz mnie zapytać. Chętnie odpowiem 😉

 

 

  O mnie 

Moją misją jest dążenie do tego, aby prawo służyło człowiekowi, a nie odwrotnie. Jestem przekonana, że wytrwałe i konsekwentne działanie jest krokiem w stronę osiągnięcia sukcesu. Świadczenie usług prawnych to moja praca, ale też i pasja. Dlatego nie brakuje mi energii do podejmowania nowych wyzwań i walki o prawa osób, które mi zaufały. Zależy mi na stworzeniu takiej atmosfery, gdzie każdy Klient będzie miał poczucie, że znalazł się w dobrych rękach. Od adwokata wymaga się często ludzkiego wsparcia i zrozumienia w trudnych życiowych sytuacjach. Jestem tego świadoma.

  Jestem tutaj  

  Kontakt ze mną 

Od poniedziałku do piątku:

7.30 - 15.30

 

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w innych godzinach, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

  Godziny otwarcia 

ul. Sądowa 1, 42-700 Lubliniec

  +48 694 678 446

  kontakt@adwokat-klimas.pl

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A.

74 1050 1155 1000 0092 8978 8367