System Dozoru Elektrycznego
06 września 2022

Obrączka, obroża, opaska, bransoletka, czyli jak starać się
o odbycie kary pozbawienia wolności
w domu?

Co warto wiedzieć
o Systemie Dozoru Elektronicznego?

Jakiś czas temu do mojej Kancelarii zgłosił się pewien mężczyzna z prośbą o pomoc prawną.

 

Pierwsze pytanie, które zadał mi na umówionym spotkaniu, brzmiało następująco: „Czy mogę jeszcze coś zrobić, jeśli zostałem prawomocnie skazany na rok pozbawienia wolności? Mam dobrze płatną pracę. Nie chcę iść siedzieć, bo ją stracę”.

 

Po rozmowie z Klientem, stwierdziłam, że istnieją przesłanki do skorzystania z dobrodziejstwa instytucji odbywania kary pozbawienia wolności w SDE. 

 

Złożyłam do Sądu wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary, który to został rozpatrzony pozytywnie.

 

1. Czym jest zatem System Dozoru Elektronicznego?

 

Najprościej rzecz ujmując, jest to forma nieizolacyjnego (wolnościowego) sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności. Innymi słowy, skazany odbywa karę poza zakładem karnym. Podstawowym warunkiem odbywania kary w SDE (Systemie Dozoru Elektronicznego) jest przebywanie w miejscu zamieszkania lub w innym wyznaczonym miejscu w godzinach ustalonych w orzeczeniu sądowym.

Potocznie (w slangu) system ten określany jest jako:

„bransoletka”,

„obrączka”,

„opaska”,

„obroża”.

 

2. Kto może odbywać karę w Systemie Dozoru Elektronicznego?

 

Tę kwestię regulują przepisy kodeksu karnego wykonawczego. Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, jeżeli spełnił łącznie następujące warunki:

 

- orzeczono wobec skazanego karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 18 miesięcy pozbawienia wolności i nie był on karany w warunkach recydywy wielokrotnej (z tego wynika, że skazani według tzw. recydywy zwykłej mogą ubiegać się o System Dozoru Elektronicznego);

- jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;

- skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

- osoby pełnoletnie zamieszkujące ze skazanym wyraziły na to zgodę;

- miejsce stałego pobytu odpowiada warunkom technicznym.

 

3. Jakie informacje powinny się znaleźć we wniosku?

 

Poprawnie napisany wniosek to klucz do sukcesu.

 

Powinien:

- zawierać miejscowość oraz datę, imię i nazwisko skazanego, dokładny adres pobytu/zakładu karnego (jeśli skazany zaczął już odbywać karę pozbawienia wolności);

- być skierowany do właściwego miejscowo Sądu Okręgowego (Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych);

- zawierać informację i opis, jaką orzeczoną karę pozbawienia wolności, skazany chce odbywać w Systemie Dozoru Elektronicznego;

- dużym atutem będzie również przedstawienie kompletu danych osobowych, takich jak: imię ojca i matki, nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia skazanego, numer PESEL skazanego, miejsce odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, numer telefonu kontaktowego do skazanego;

- warto również dobrze umotywować wniosek o SDE, ponieważ od tego też zależy, czy sąd wyrazi zgodę na odbywanie kary w tym systemie (np. skazany jest jedynym żywicielem rodziny, opiekuje się bliskim członkiem rodziny, spłaca ciążące na nim zobowiązania pieniężne, itd.);

- należy dołączyć odpowiednie załączniki (np. oświadczenie osób wspólnie zamieszkujących ze skazanym, umowę o pracę, i inne).

 

Ważnym elementem każdego wniosku jest harmonogram wyjść skazanego. Skazany może opuścić miejsce, w którym odbywa karę w Systemie Dozoru Elektronicznego maksymalnie na 12 godzin.

 

Należy zatem wskazać, że np. skazany wykonuje pracę zarobkową w godzinach 8:00-16:00. Dodatkowo należy określić czas niezbędny na dotarcie oraz powrót z miejsca pracy, tak aby okres poza miejscem odbywania kary pozbawienia wolności był jasno sprecyzowany. W harmonogramie można także zawrzeć informacje o innych podejmowanych przez skazanego czynnościach i określić czas ich trwania w danym dniu, np. w poniedziałek spotkanie ze znajomymi w godzinach 18:00-19:30, w środę zakupy w godzinach 20:00-21:00, w piątek basen w godzinach 16:30-17:30, itp.

 

4. Czy wniosek o dozór elektroniczny jest płatny?

 

Odpowiedź jest krótka. Wniosek o dozór elektroniczny jest bezpłatny.

 

5. Czy wniosek o dozór elektroniczny sam z siebie wstrzymuje wykonanie orzeczonej kary?

 

Wniosek o dozór elektroniczny nie wstrzymuje automatycznie wykonania kary. Jeśli wyrok jest prawomocny, to sąd może zarządzić odbycie kary w zakładzie karnym.

 

Aby uniknąć powyższej sytuacji, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie kary w SDE trzeba złożyć odrębny wniosek o wstrzymanie jej wykonania do czasu rozpatrzenia wniosku o dozór elektroniczny.

 

Co do zasady, należy go skierować do Sądu I instancji (najczęściej jest to Sąd Rejonowy), który jako pierwszy wydał wyrok (do Wydziału Wykonawczego).

 

Wstrzymanie wykonania kary może nastąpić jedynie wyjątkowo. Muszą ujawnić się okoliczności świadczące o tym, że niezwłoczne podjęcie czynności wykonawczych (otrzymanie tzw. „biletu” do zakładu karnego), pociągnie za sobą nieodwracalne i niepowetowane skutki dla skazanego.

 

W przypadku sprawy mojego Klienta – złożyłam wniosek o wstrzymanie wykonania kary zarówno do Sądu Okręgowego (Wydział Penitencjarny), jak i do Sądu Rejonowego (Wydział Karny Wykonawczy). Sąd Okręgowy jako pierwszy wstrzymał wykonanie kary do czasu rozpatrzenia wniosku o dozór elektroniczny.

 

Można powiedzieć, że był to wyjątek od ogólnej reguły, stanowiącej o właściwości sądu, do którego należy skierować wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności.

 

6. Jak wygląda odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego przez skazanego?

 

SDE stanowi nowoczesny system, dzięki któremu możliwe jest kontrolowanie zachowania skazanego za pomocą specjalnego urządzenia. Najczęściej nadajnik umiejscowiony jest na nodze, bądź na dłoni. Przymocowane urządzenie, przypominające swoim wyglądem bransoletkę, stale wysyła sygnały, które umożliwiają zdobycie w pełni informacji, czy skazany stosuje się do warunków udzielonego dozoru (przykładowo, czy skazany wraca do miejsca zamieszkania o wyznaczonej porze). W momencie naruszenia warunków odbywania kary, urządzenie monitorujące przesyła informację do odpowiednich służb, co w konsekwencji może spowodować uchylenie przez właściwy sąd dozoru elektronicznego i zarządzenie wykonania kary w jednostce penitencjarnej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zapraszam do kontaktu.

 

  O mnie 

Moją misją jest dążenie do tego, aby prawo służyło człowiekowi, a nie odwrotnie. Jestem przekonana, że wytrwałe i konsekwentne działanie jest krokiem w stronę osiągnięcia sukcesu. Świadczenie usług prawnych to moja praca, ale też i pasja. Dlatego nie brakuje mi energii do podejmowania nowych wyzwań i walki o prawa osób, które mi zaufały. Zależy mi na stworzeniu takiej atmosfery, gdzie każdy Klient będzie miał poczucie, że znalazł się w dobrych rękach. Od adwokata wymaga się często ludzkiego wsparcia i zrozumienia w trudnych życiowych sytuacjach. Jestem tego świadoma.

  Jestem tutaj  

  Kontakt ze mną 

Od poniedziałku do piątku:

7.30 - 15.30

 

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w innych godzinach, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

  Godziny otwarcia 

ul. Sądowa 1, 42-700 Lubliniec

  +48 694 678 446

  kontakt@adwokat-klimas.pl

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A.

74 1050 1155 1000 0092 8978 8367